Instalacje wodno-kanalizacyjne - ogłoszenia

instalacje wod-kan, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3419 wyników.
Utrzymanie i konserwacja dwóch fontann miejskich, Licytacja 16/09/2019 20/09/2019, godz. 12:00 pomorskie
ROBOTA REMONTOWA Remont pomieszczeń budynku Internatu.(Sanitariat piwnice, odcinek ciągu komunikacyjnego: piwnice i korytarz II piętra, piony kanalizacyjne prawej strony budynku-odcinek piwnice-III piętro)Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Działka ewidencyjna 155/50. Wynik 14/09/2019 - Polska
Budowa budynku toalety publicznej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną tj.: utwardzonymi dojściami, instalacją elektryczną, instalacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Licytacja 13/09/2019 27/09/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Budowa wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej Zapytanie ofertowe 13/09/2019 24/09/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Wykonanie wewnętrznych instalacji C. O., gazu, CW i ZWU oraz wentylacji w LM znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Świnoujściu przy ul. Norweskiej 1 i ul. Toruńskiej 5 Przetarg publiczny BZP 13/09/2019 30/09/2019, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla: Zadanie nr 1 – Odcinek DN 160 mm do działki nr 36 ( k.m. 49 ) przy ul. Miodowej Zadanie nr 2 – Odcinek DN 160 mm do działki nr 44( k.m. 49 ) przy ul. Miodowej Zadanie nr 3 – Odcinek DN 160 mm do działki nr 61 ( k.m. 49 ) przy ul. Miodowej Zadanie nr 4 – Odcinek DN 160 mm do działki nr 3778/1 przy ul. Pionierów Zadanie nr 5 – Odcinek DN 160 mm do działki nr 76/1 przy ul. Weneckiej w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie.” Przetarg publiczny BZP 13/09/2019 30/09/2019, godz. 12:00 śląskie
remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie Przetarg publiczny BZP 13/09/2019 30/09/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Budowa budynku toalety publicznej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną tj.: utwardzonymi dojściami, instalacja elektryczna, instalacją kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w miejscowości Giewartów Przetarg publiczny BZP 13/09/2019 27/09/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
SVA/U/4620-40/2019: Przebudowa sieci CO i CWU z wymiennikowni w budynkach nr 4, 86, 92 i 95 oraz budowa węzłów ciepłowniczych c.o. i c.w.u w budynkach nr 4, 86 i 95 na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie przy ul. Radiowej 2 Wynik 13/09/2019 - Polska
Budowa wymiennikowni w budynkach nr 6, 27, 57, 77; przebudowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku nr 6 oraz budowa sieci cieplnych c.o. i c.w.u. na terenie kompleksu wojskowego w Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury 1c. Wynik 13/09/2019 - Polska
Dostawa i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w salach rozpraw i pomieszczeniach biurowych w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1. Wynik 13/09/2019 - Polska
Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m. Piersna Wynik 13/09/2019 - Polska
Wykonanie robót remontowych wraz ze zmianą miejsca podłączenia kanalizacji sanitarnej z bufetu do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie należącym do Uniwersytetu Gdańskiego przy budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 Wynik 13/09/2019 - Polska
Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynik 13/09/2019 - Polska
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: Modernizacja budynku wchodzącego w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna przy ul. Sportowej 4 w Gnieźnie, w którym mieścić się będzie Klub Seniora – ETAP I Wynik 13/09/2019 - Polska
Budowa toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu. Przetarg publiczny BZP 13/09/2019 30/09/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania kompletnej dokumentacji (..) oraz prac budowlanych i odbiorowych w NSSU w Krakowie (..) z przeznaczeniem na działalność medyczną Inna informacja 13/09/2019 10/10/2019, godz. 09:00 małopolskie
Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka) Inna informacja 13/09/2019 25/09/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Zaprojektowanie, budowa i przyłączenie do sieci zewnętrznych 2 gazowych zestawów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo Przetarg publiczny TED 13/09/2019 15/10/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze Inna informacja 13/09/2019 25/09/2019, godz. 06:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.