Instalacje wodno-kanalizacyjne - ogłoszenia

instalacje wod-kan, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3270 wyników.
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym Zapytanie ofertowe 20/11/2019 28/11/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej Przetarg niepubliczny 20/11/2019 19/12/2019, godz. 14:00 Miasto Kraków
Remont dwóch łazienek Zapytanie ofertowe 19/11/2019 25/11/2019, godz. 11:00 Miasto Łódź
Wymiana poziomych odcinków wody zimnej - 2 zadania Zapytanie ofertowe 19/11/2019 06/12/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Wymiana skorodowanych odcinków rurociągów instalacji wodociągowej w piwnicach oraz w pomieszczeniu archiwum, Licytacja 19/11/2019 22/11/2019, godz. 15:00 Miasto Warszawa
wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 16 lok. 2 i 3 oraz ul. Starowiejskiej 15/16 lok. 3 w Gdańsku Wynik 19/11/2019 - Polska
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku. Wynik 19/11/2019 - Polska
Roboty budowlane „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” Wynik 19/11/2019 - Polska
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 i Ozimskiej 75a w Opolu Wynik 19/11/2019 - Polska
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela Wola, gm. Strzyżewice Wynik 19/11/2019 - Polska
Adaptacja części poddasza budynku gospodarczego dla potrzeb nowej kotłowni gazowej, instalacja technologiczna kotłowni, wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach Wynik 19/11/2019 - Polska
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. MAŁA W ZIĘBICACH Wynik 19/11/2019 - Polska
„Utworzenie sali agrotroniki i pokoi gościnnych z łazienkami na IV kondygnacji budynku internatu” w ZSCKR w Starym Brześciu Wynik 19/11/2019 - Polska
Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem Wynik 19/11/2019 - Polska
Remonty utwardzeń powierzchni gruntów działek wraz z budową sieci kanalizacji, zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020 Wynik 19/11/2019 - Polska
Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie” wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków Wynik 19/11/2019 - Polska
Roboty budowlane-remont pomieszczeń sanitariatów z wydzieleniem pomieszczenia socjalnego Licytacja 18/11/2019 21/11/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie stadionu lekkoatletycznego kategorii IV A oraz budynku zaplecza sportowego z wewnętrzną instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz zalicznikową instalacją elektryczną, na terenie miasta Ustka (Gminy Miasto Ustka), na działkach nr 1468/10, 1468/11, 1468/12 obr. 0001 Ustka, przy ul. Sportowej. Przetarg publiczny BZP 18/11/2019 03/12/2019, godz. 12:00 pomorskie
„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek. Przetarg publiczny BZP 18/11/2019 03/12/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Remont pomieszczeń internatu na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy Przetarg publiczny BZP 18/11/2019 03/12/2019, godz. 10:30 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.