Projektowanie architektoniczne - ogłoszenia

projektowanie architektoniczne, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu budowlanego, projekt budynku

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4535 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej – odcinek: Ginekologia, Ginekologia Onkologiczna” oraz „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” Wynik 18/11/2017 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu odbudowy ścian (od wewnątrz) oraz podsufitki konstrukcji dachowej w hali sportowej w budynku Zapytanie ofertowe 17/11/2017 20/11/2017, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Świadczenie usług przez Programistę Systemowego w ramach realizacji projektu: „Phoenix-RTOS 3 – system operacyjny czasu rzeczywistego o architekturze mikrojądra dla definiowanych programowo urządzeń Internetu Rzeczy o niskim poborze mocy” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie kompleksowego studium wykonalności wraz z formularzem wniosku i wybranymi załącznikami o dofinansowanie dla zadania: Budowa budynku Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017, godz. 10:00 łódzkie
Weryfikacja projektu wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie budynku Zapytanie ofertowe 17/11/2017 23/11/2017, godz. 00:00 kujawsko-pomorskie
Wykonaniu programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017, godz. 14:00 lubuskie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku 145B przy ul. Jaracza14 w Gdańsku na potrzeby Nowego Muzeum Sztuki NOMUS, oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wynik 17/11/2017 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja. Wynik 17/11/2017 - Polska
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wydzielenia pożarowego pomieszczeń rozdzielni ... Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 11:00 mazowieckie
wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek ŚUW w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7 do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 28/11/2017, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej modernizacji energetycznej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” na podstawie wykonanego audytu energetycznego. Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 09:30 świętokrzyskie
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlic w Skorzowie, Elżbiecinie i Kołaczkowicach” Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 28/11/2017, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z wyliczeniem szacunkowych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49 ul. Tołstoja 2” Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Odbudowa Kopca Wolności”, w rejonie ul. A. Baraniaka w Poznaniu, działka nr 1/7, ark. nr 03, obręb 0007 Chartowo Wynik 17/11/2017 - Polska
ZIM.ZP.271.2.9.2017 Sporządzenie założeń funkcjonalno-użytkowych dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej adaptacji terenu i budynku dawnego Składu Solnego na Centrum Literatury i Języka – „Planeta LEM” Wynik 17/11/2017 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji basenu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie usług projektowych Wynik 17/11/2017 - Polska
Wykonanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 5 części. Wynik 17/11/2017 - Polska
Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 oraz na wykonanie zaleceń p.poż. oraz sporządzeniu dokumentacji projektowej rozbiórki Budynku Nr9B i budowy nowego budynku. Wynik 17/11/2017 - Polska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej: projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego. Wynik 17/11/2017 - małopolskie, Gdański

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.