Prace wysokościowe - ogłoszenia

praca na wysokości, malowanie dachów, mycie okien, wycinka drzew, odśnieżanie dachów, malowanie elewacji, usługi alpinistyczne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1186 wyników.
Remont kominów ponad dachem w budynku - 2 zadania Konkurs ofert 14/01/2019 22/01/2019, godz. 08:00 śląskie
Remont kominów ponad dachem i ogniomurów w budynkach mieszkalnych Przetarg niepubliczny 14/01/2019 07/02/2019, godz. 00:00 śląskie
Wycinka i pielęgnacja drzew Zapytanie ofertowe 14/01/2019 22/01/2019 śląskie
„Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.” Przetarg publiczny BZP 11/01/2019 28/01/2019, godz. 09:00 śląskie
Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji sanitarnej, II etapu kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznych, oświetlenia terenu, światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem stacji transformatorowej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu Przetarg publiczny BZP 11/01/2019 28/01/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w granicach administracyjnych miasta Piły w 2019r. Przetarg publiczny BZP 11/01/2019 21/01/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Remont, przebudowa i rozbudowa wieży ciśnień w ramach zadania pod nazwą „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień” Przetarg publiczny BZP 11/01/2019 28/01/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wycinka drzew, krzewów i urządzenie 4m pasa p.poż. na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach z podziałem na cztery zadania. Przetarg publiczny TED 11/01/2019 18/02/2019, godz. 07:00 śląskie
„Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I Zadanie 1. wieża oświetleniowa nr 4 Zadanie 2. plac zwałów węgla; CZĘŚĆ II Zadanie 1. Budynek warsztatowy; Zadanie 2. osadnik wód zrzutowych nr 4; Zadanie 3. zbiornik odpadów flotacyjnych nr 5B; Zadanie 4. Budynek pompowni nr III wraz z przebudową sieci elektrycznej i wodociąg.; Zadanie 5. Budynek pompowni nr IV - ob. nr 53; Zadanie 6. Budynek napraw maszyn roboczych - ob. nr 82 CZĘŚĆ III Zadanie 1. chłodnia kominowa nr II Zadanie 2. chłodnia kominowa nr III Wynik 11/01/2019 - Polska
Usuwanie śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 10/01/2019 18/01/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
świadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; pielęgnacja zieleni ozdobnej, wywóz odpadów pochodzących z oczyszczania dróg, placów parkingów i terenów zielonych; usuwanie śniegu i lodu na terenie będącego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Przetarg publiczny BZP 10/01/2019 24/01/2019, godz. 10:00 małopolskie
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wraz z myciem okien i sprzątaniem terenu zewnętrznego Wynik 10/01/2019 - Polska
Pielęgnacja drzewostanu rosnącego w pasach drogowych miasta Radomia Przetarg publiczny BZP 10/01/2019 18/01/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych miasta Radomia. Przetarg publiczny BZP 10/01/2019 18/01/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Wycinka drzew i krzewów w rejonie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni Przetarg publiczny BZP 10/01/2019 17/01/2019, godz. 09:45 wielkopolskie
Wycinka drzew w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni Przetarg publiczny BZP 10/01/2019 17/01/2019, godz. 10:25 wielkopolskie
„Usługi pielęgnacji zieleni - drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku” Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 21/01/2019, godz. 10:00 pomorskie
Wycinka drzew wraz z karczowaniem krzewów i poszycia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 21/01/2019, godz. 08:00 lubuskie
Konserwacja i remonty oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa wraz z konserwacją i remontami dekoracji świątecznej ulic miasta. Wynik 09/01/2019 - Polska
Wykonanie usługi serwisowej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Tauron Dystrybucja S.A. – OBD, OBB, OGL,OKR i OTR Wynik 09/01/2019 - małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.