Place zabaw, siłownie zewnętrze - ogłoszenia

plac zabaw, wyposażenie placów zabaw, siłownia zewnętrzna, zabawki, gry, budowa placu zabaw

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3271 wyników.
Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu wraz z towarzyszącym placem zabaw i strefą relaksu Zapytanie ofertowe 19/06/2018 02/07/2018, godz. 08:30 małopolskie
Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego, w tym rozbiórka istniejących wyciągów wraz z podporami, prace geodezyjne i budowlane dla budowy nowego wyciągu, budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowa wiaty, utwardzenie parkingu, zakup i montaż pompy głębinowej wraz z orurowaniem i hydrantami w miejscowości Małastów – działka nr 106/2 i 107/2, 233 w trybie zaprojektuj i wybuduj realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczna powiatu gorlickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 13:00 małopolskie
Budowa placu zabaw w Gardei przy Przedszkolu Gminnym Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 pomorskie
„Przebudowa placu zabaw wraz z zielenią towarzysząca” realizowana w ramach projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” nr POIŚ.02.05.00-00-0020/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zadanie nr 1 „ Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy – etap I” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 09/07/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
„Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie”. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 11:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Dostawa wyposażenia do Publicznego Żłobka w Gminie Jastków w ramach projektu „Radosny maluch – Aktywna mama” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 10:00 lubelskie
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Etap I. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Remont policyjnych strzelnic Licytacja 18/06/2018 25/06/2018, godz. 13:00 lubuskie
Budowa obiektów małej architektury Zapytanie ofertowe 18/06/2018 06/07/2018, godz. 14:30 dolnośląskie
Zakup sprzętu, urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych Zapytanie ofertowe 18/06/2018 25/06/2018, godz. 00:00 kujawsko-pomorskie
Usługa naprawy urządzeń zamontowanych na strzelnicy Licytacja 18/06/2018 25/06/2018, godz. 11:01 mazowieckie
Przebudowa placu zabaw w Łabędziach Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 25/06/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Dostawa mobilnej (przewoźnej) ścianki wspinaczkowej w ramach projektu pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap IV" Zapytanie ofertowe 18/06/2018 26/06/2018 dolnośląskie
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego – wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 26/06/2018, godz. 09:00 małopolskie
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego – wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 26/06/2018, godz. 09:00 małopolskie
Budowa placu zabaw Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 25/06/2018, godz. 09:00 małopolskie
Budowa Otwartej Strefy Aktywności Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 27/06/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Budowa siłowni zewnętrznych Licytacja 18/06/2018 26/06/2018, godz. 12:00 Polska
Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw Zapytanie ofertowe 18/06/2018 22/06/2018, godz. 10:00 łódzkie
Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 22/06/2018, godz. 10:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.