Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4930 wyników.
Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru autorskiego, polegająca na świadczeniu usług związanych z kontrolą i nadzorem autorskim nad realizacją projektu pt.: „Termomodernizacja budynku głównego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018 wielkopolskie
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska – Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja – Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja”. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 11:00 śląskie
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 11:00 pomorskie
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Zadanie nr 1: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 przy ul. Dębowej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. Zadanie nr 2: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 11, 43, 45, 47, 49 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. Zadanie nr 3: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Rynek 10-10a i 1 Maja 25 w Świdnicy oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Słowackiego 10, Kościelnej 10, Kościelnej 11 w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 11/07/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów – system zaprojektuj i wybuduj” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 podlaskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach projektu pn. „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza” Zapytanie ofertowe 18/06/2018 26/06/2018 dolnośląskie
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3512 S (km 10+371) ul. Raciborskiej w Syryni” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 10:00 śląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2” – dawne Gimnazjum Nr 9. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 28/06/2018, godz. 09:00 śląskie
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa Etap I – drogi powiatowej 2483P Wierzyce-Czerniejewo” Wynik 18/06/2018 - wielkopolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach : Zadanie nr 1 Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego w ramach konkursu RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17 dla Osi priorytetowej RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społecznąPoddziałania RPKP.06.01.01 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zadanie nr 2 Termomodernizacja pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w ramach konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04-150/18 dla Osi priorytetowej RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania RPKP.03.03.00 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa małej architektury i wykonanie oznakowania drogowego i wodnego w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 12:00 pomorskie
Zapytanie ofertowe na: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz. Zapytanie ofertowe 18/06/2018 26/06/2018 małopolskie
Wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Zapytanie ofertowe 18/06/2018 25/06/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru autorskiego, polegajace na świadczeniu usług związanych z kontrolą i nadzorem autorskim nad realizacją projektu pt.: Termomodernizacja budynku głownego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu. Zapytanie ofertowe 18/06/2018 26/06/2018 wielkopolskie
Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna” z podziałem na części: Część I: Nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Część II: Nadzór w zakresie sieci teletechnicznych Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 10:30 małopolskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 02/07/2018, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i termomodernizacja obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze" Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 11:45 dolnośląskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,36 kWp wraz z systemem monitorująco-zarządzającym Zapytanie ofertowe 18/06/2018 09/07/2018 podlaskie, Suwalski
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej Zapytanie ofertowe 18/06/2018 25/06/2018 pomorskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji "Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy". Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 02/07/2018, godz. 10:30 zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.