Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4766 wyników.
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa parku przy ul.Targowej i Słowiańskiej w Kwidzynie”. Licytacja 17/08/2018 24/08/2018, godz. 10:00 Polska
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) Zapytanie ofertowe 17/08/2018 28/08/2018 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynków przy Alei Żytawskiej nr 19 i 21 w Bogatyni na potrzeby utworzenia trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020” Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 dolnośląskie
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Remont budynków sanitarnych Przetarg niepubliczny 16/08/2018 24/08/2018, godz. 00:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci strukturalnej Przetarg niepubliczny 16/08/2018 23/08/2018 Miasto Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawianego polegających na zarządzaniu projektem pn. „Realizacja prac restauratorskich zabytkowego Pałacu Królewskiego w Łobzowie wraz z adaptacją do nowych funkcji poddasza wraz z przygotowaniem wystawy multimedialnej” Zapytanie ofertowe 16/08/2018 24/08/2018 małopolskie
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej”. Zapytanie ofertowe 16/08/2018 24/08/2018 warmińsko-mazurskie
Wykonanie usługi weryfikacji - sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umowy dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) w ramach projektu: “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wynik 16/08/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania: Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Zubrzycy Górnej. Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 24/08/2018, godz. 12:00 małopolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania: Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Zubrzycy Górnej. Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 24/08/2018, godz. 12:00 małopolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja Parku Boguckiego” Zapytanie ofertowe 16/08/2018 31/08/2018 śląskie
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej i ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach Wynik 16/08/2018 - Polska
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE–JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 27/08/2018, godz. 10:00 opolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Remont utwardzenia powierzchni gruntu działek budowlanych nr 1451 i 1453 na terenie PSP Nr 3 w Oleśnie przy ul. Krasickiego Wynik 16/08/2018 - Polska
Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlnych związanych z przebudową ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 24/08/2018, godz. 11:30 wielkopolskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 27/08/2018, godz. 09:00 pomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk na terenie gminy Ryki Wynik 16/08/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk na terenie Miasta Dęblin Wynik 16/08/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa zaplecza dla boiska piłkarskiego wraz z trybunami i zadaszeniem na dz. nr 5411/5 przy ul. Wachowskiej w Oleśnie Wynik 16/08/2018 - Polska
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktów realizowanych w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów” Wynik 16/08/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.