Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4105 wyników.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych” Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 25/07/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Tczewie Zapytanie ofertowe 17/07/2019 22/07/2019 pomorskie
Nadzór autorski dla zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Tczewie Zapytanie ofertowe 17/07/2019 22/07/2019 pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach oraz Rewitalizacja zieleni miejskiej w Rykach, realizowana w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki” Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 25/07/2019, godz. 10:30 lubelskie
Usługa grupowego ubezpieczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Małogoszczu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Miąsowej, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 25/07/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych (zadania) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów, Odcinek 2”. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 31/07/2019, godz. 10:00 lubuskie
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji chłodzenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 30/07/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:„Przebudowa dróg gminnych: Racula–Rodła,Racula–Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka”, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula- Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 25/07/2019, godz. 10:00 lubuskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 24/07/2019, godz. 11:00 opolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych na remont drogi leśnej nr 7c w leśnictwie Kąśna Górna oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 25/07/2019, godz. 09:00 małopolskie
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II”. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 30/07/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych: Modernizacja magistralnej sieci teleinformatycznej w kompleksach wojskowych w m. Opole. Wynik 17/07/2019 - Polska
Nadzór Inwestorski nad zadaniami: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stąporkowie” oraz „Głęboka termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie” Wynik 17/07/2019 - Polska
Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy obiektów szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, w podziale na Etapy” oraz w okresie gwarancyjnym w systemie „pod klucz”, Gmina Siechnice. Wynik 17/07/2019 - Polska
Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa piwnic budynku nr 58 na potrzeby PPW w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie - Sprawa 38/2019 Wynik 17/07/2019 - Polska
Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa masztu ppoż. w Nadleśnictwie Gniezno, Leśnictwo Hutka” w formule zaprojektuj i wybuduj Wynik 17/07/2019 - Polska
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” Przetarg publiczny TED 17/07/2019 20/08/2019, godz. 08:00 łódzkie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, prace geodezyjne i nadzór autorski: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolej. łączącej ul. Buraczaną i Strzelców w Gdyni Inna informacja 17/07/2019 07/08/2019, godz. 09:00 pomorskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: 1. Zaprojek. i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Grota-Roweckiego część III. 2. Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – Etap I Inna informacja 17/07/2019 02/08/2019, godz. 08:00 śląskie
Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej SP w Katowicach” Przetarg publiczny TED 17/07/2019 19/08/2019, godz. 07:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.