Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3230 wyników.
Świadczenie usługi kontroli obiektów budowlanych i nadzoru inwestorskiego napraw bieżących infrastruktury kolejowej Baz Paliw Licytacja 21/02/2019 15/03/2019, godz. 12:00 Polska
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na budowie pn „ budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej przy zabytku nieruchomym Zapytanie ofertowe 21/02/2019 27/02/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
Wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego: Budowa filii bibliotecznej Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 00:00 śląskie
Pełnienie funkcji inspektora na realizację zadania Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Nadzór inwestorski w branży drogowej Zapytanie ofertowe 21/02/2019 25/02/2019, godz. 09:00 podlaskie
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE” Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 lubelskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy Lipowej z oświetleniem” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa trzech pomostów rekreacyjnych Zapytanie ofertowe 20/02/2019 28/02/2019, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. poprawa zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy Zapytanie ofertowe 20/02/2019 04/03/2019, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbiórka i budowa przepustu drogoweg Przetarg niepubliczny 20/02/2019 07/03/2019, godz. 11:50 opolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycji: Budowa drogi wewnętrznej Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”. Zapytanie ofertowe 20/02/2019 14/03/2019 pomorskie
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją oraz opracowaniem projektu i założeniem szczegółowej osnowy poziomej na terenie powiatu biłgorajskiego dla części gmin: Księżpol oraz Biłgoraj Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 28/02/2019, godz. 11:00 lubelskie
Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynieryjnymi” na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i pełnienie nadzoru autorskiego Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 06/03/2019, godz. 09:30 łódzkie
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wybranych dróg rowerowych w Białymstoku Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 01/03/2019, godz. 09:45 podlaskie
Wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących konserwacji i remontu budowlanego zabytkowych baraków murowanych o nr. inw. B-137 oraz B-139 (baraki mieszkalne) usytuowanych na odcinku BI dawnego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w zakresie: ekspertyz technicznych, projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, decyzji i pozwoleń, projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiORB, projektów powykonawczych oraz sprawowania nadzorów autorskich. Wynik 20/02/2019 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadanie: Przebudowa budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji. Wynik 20/02/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.