Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 6524 wyników.
„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu” Wynik 18/11/2017 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn: Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Dobrzyniewo Duże Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 podlaskie, Białostocki
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017, godz. 00:00 łódzkie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:„Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Górze” Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 12:00 dolnośląskie
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 10:00 podkarpackie
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5" Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 28/11/2017, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina” Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 12:00 dolnośląskie
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej modernizację istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z nadzorem autorskim. Wynik 17/11/2017 - Polska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:,,Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu oraz budowa siłowni typu STREET WORKOUT w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 12:00 dolnośląskie
„REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE” - „REWITALIZACJA ULICY KRASICKIEGO w ŚWIEBODZICACH WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI” - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Wynik 17/11/2017 - Polska
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Odbudowa Kopca Wolności”, w rejonie ul. A. Baraniaka w Poznaniu, działka nr 1/7, ark. nr 03, obręb 0007 Chartowo Wynik 17/11/2017 - Polska
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia: ”Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” Wynik 17/11/2017 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:"Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej w Libidzy" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich. Wynik 17/11/2017 - Polska
Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości Wynik 17/11/2017 - Polska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”. Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 14:00 wielkopolskie
ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TANOWO I WITORZA- ETAP III/ SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ” Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 29/11/2017, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin” Wynik 17/11/2017 - Polska
USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA PN: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PILŹNIE” Wynik 17/11/2017 - Polska
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowej Przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)” w Zielonej Górze przy ul. Ochla- Szkolna, na działkach nr 234/2, nr 2080/1, nr 2080/4, obręb 0047. Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 04/12/2017, godz. 10:00 lubuskie
Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna. Wynik 17/11/2017 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.