Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3423 wyników.
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Przetarg niepubliczny 24/04/2019 26/04/2019, godz. 00:00 lubuskie
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury wokół zbiornika wodnego w miejscowości Lipowica, gmina Chęciny” Licytacja 24/04/2019 06/05/2019, godz. 12:00 Polska
Pełnienie nadzoru autorskiego dot. termomodernizacji budynku Zapytanie ofertowe 24/04/2019 26/04/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - branża sanitarna Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 12:00 śląskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 00:00 świętokrzyskie
Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji Przetarg niepubliczny 24/04/2019 07/05/2019, godz. 00:00 podkarpackie
Nadzór i konserwację techniczną instalacji i urządzeń wod.-kan. w obiektach Zapytanie ofertowe 23/04/2019 26/04/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 06/05/2019, godz. 10:00 łódzkie
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa mostu nad rzeką Soną o numerze ewidencyjnym JNI 30003281 w miejscowości Konarzewo Sławki w ciągu drogi powiatowej nr 1212 Wróblewo - Pajewo- Gołymin Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu, odcinek od km 9+693,82 do km 10+800,00 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 07/05/2019, godz. 09:45 mazowieckie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 29/04/2019, godz. 15:00 kujawsko-pomorskie
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019, godz. 13:00 lubuskie
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa ulicy Zapytanie ofertowe 23/04/2019 13/05/2019, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie zgłoszeń wykonania robót budowlanych Zapytanie ofertowe 23/04/2019 26/04/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019, godz. 12:00 śląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach umowy: Przebudowa drogi powiatowej Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Wodzisław przy realizacji zadania pod nazwą "Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław". Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 06/05/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 09/05/2019 pomorskie
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 lubuskie
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 964 na terenie gminy Drwinia" wraz z infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride" realizowanego w ramach projektu pn.: "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia" Wynik 23/04/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.