Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3760 wyników.
Wyłonienie Inżyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie", zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz, gm. Trzebiatów". Zapytanie ofertowe 17/12/2018 03/01/2019 zachodniopomorskie
Zadanie 6: Inżynier Kontraktu Przetarg publiczny BZP 17/12/2018 09/01/2019, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia: "Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia (Etap I / Faza 2)” Przetarg publiczny BZP 17/12/2018 24/01/2019, godz. 11:00 pomorskie
Wybór inwestora zastępczego do realizacji inwestycji polegającej na wymianie drewnianej konstrukcji dachu oraz modernizacji poddasza pod względem p.poż. i bhp w budynku O-3 Polskiego Radia S.A. przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie Przetarg publiczny BZP 17/12/2018 14/01/2019, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „PRACE BUDOWLANE, INSTALACYJNE I WYKOŃCZENIOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIE EKSPOZYCJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH W MICHNIOWIE Przetarg publiczny BZP 17/12/2018 27/12/2018, godz. 14:00 świętokrzyskie
Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej w zakresie niezbędnym do wybudowania, uruchomienia i oddania do użytkowania instalacji doświadczalno – produkcyjnej do ekstrakcji surowców roślinnych w ramach projektu „Kompleksowa rozbudowa instalacji doświadczalno-produkcyjnej do ekstrakcji surowców roślinnych” Wynik 17/12/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Wynik 17/12/2018 - Polska
"Usługi zarządzania nieruchomością zabudowaną położoną w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1." Wynik 17/12/2018 - Polska
Nadzór inwestorski nad budową I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie Wynik 17/12/2018 - Polska
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących budowy chodnika ul. Oławskiej w miejscowości Domasław i ul. Oławskiej w miejscowości Księginice oraz budowy parkingu przy ul. Parkowej w miejscowości Domasław wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego Wynik 17/12/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Miasta Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wynik 17/12/2018 - Polska
Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245+035 – etap II – pozostałe roboty (w zakresie dotyczącym nakazu WINB)” Inna informacja 15/12/2018 03/01/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, wjazdami Przetarg publiczny TED 15/12/2018 22/01/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania „Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice” Przetarg publiczny TED 15/12/2018 22/01/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowę: Spinki technologicznej - gazociągu ś/c Olsztyn - Szczęsne dn 180 o długości L=ok. 2 200 m Wynik 15/12/2018 - mazowieckie
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej, z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę budynku przedszkola przy ul. Sławinkowskiej 50 ( rozbudowa Zespołu Szkół nr 12 ) w Lublinie w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji. Przetarg publiczny BZP 14/12/2018 07/01/2019, godz. 11:30 lubelskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b w Płocku" Wynik 14/12/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zamówienia: Rozbudowa systemu kanalizacji w aglomeracji Żórawina – etap I Wynik 14/12/2018 - Polska
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe Wynik 14/12/2018 - Polska
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pełnobranżowego remontu i przebudowy pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. T. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych Przetarg publiczny BZP 14/12/2018 28/12/2018, godz. 12:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.