Nadzory budowlane - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7159 wyników.
Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych dokumentacją projektową na przebudowę mostu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 23/01/2018 30/01/2018, godz. 13:00 warmińsko-mazurskie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu pn.: Termomodernizacja budynku Zapytanie ofertowe 23/01/2018 26/01/2018, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Budowa ulicy Zapytanie ofertowe 22/01/2018 24/01/2018, godz. 12:00 małopolskie
Bieżąca obsługa nadzoru budowlanego Zapytanie ofertowe 22/01/2018 24/01/2018, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 31/01/2018, godz. 12:00 lubelskie
Wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla Inwestycji pod nazwą: Modernizacja budynku Licytacja 22/01/2018 05/02/2018, godz. 10:00 Miasto Wrocław
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000”. Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 10:00 podkarpackie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego – budowa kanalizacji w m. Trzebiechów Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 11:00 lubuskie
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu” Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 31/01/2018, godz. 09:45 zachodniopomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem ulicy Żabiej i Kościuszki w Zielonce Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: ZADANIE 1: „Budowa łącznika pomiędzy ul. Narcyzów i Chryzantem w Rudzie Śląskiej”, ZADANIE 2: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Górnej w Rudzie Śląskiej” Wynik 22/01/2018 - Polska
Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków oraz na przynależnych do nich terenach zewnętrznych. Znak postępowania: ZP-94/WZŻ/2017 Wynik 22/01/2018 - Polska
Zarządzanie Projektem pt.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno Przetarg publiczny TED 20/01/2018 05/03/2018, godz. 08:50 zachodniopomorskie
Usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn.: Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni Inna informacja 20/01/2018 27/01/2018 Trójmiejski
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieci gazowej na terenie działania Gazowni w Białymstoku, Gazowni w Łomży i Gazowni w Suwałkach Wynik 20/01/2018 - podlaskie, Białostocki, Łomżyński, Suwalski
Pełnienie nadzoru oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn, odc.: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem)– węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła) Wynik 20/01/2018 - kujawsko-pomorskie, podlaskie, Makroregion Województwo Mazowieckie
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem „Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46” Inna informacja 20/01/2018 15/02/2018, godz. 09:55 opolskie
Zadanie VI.4 Inżynier Kontraktu dla zadania III.9 Modernizacja Zakładu Wodociągu Północnego - etap II.B. Przetarg publiczny TED 20/01/2018 01/03/2018, godz. 09:45 Miasto Warszawa, Warszawski wschodni
Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych polegających na rewitalizacji terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni – faza 1 Inna informacja 20/01/2018 27/01/2018 Trójmiejski
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz boiskiem wielofunkcyjnym Zapytanie ofertowe 19/01/2018 26/01/2018, godz. 10:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.