Pomoce naukowe, sprzęt dydaktyczny - ogłoszenia

dostawa pomocy dydaktycznych, dostawa sprzętu dydaktycznego, dostawa gier

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2370 wyników.
Zakup pomocy dydaktycznych Zapytanie ofertowe 19/09/2018 21/09/2018, godz. 10:00 łódzkie
Dostawa sprzętu i pomocy w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek - organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli” Zapytanie ofertowe 18/09/2018 28/09/2018 kujawsko-pomorskie
Dostawa sprzętu i pomocy w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek - organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli” Zapytanie ofertowe 18/09/2018 28/09/2018 kujawsko-pomorskie
Zakup gier szkoleniowych i narzędzi do flipowania, pozwalających na wizualizację, facylitację i moderację warsztatów skierowanych do uczestników projektu „Studia z POWERem (...)" Zapytanie ofertowe 18/09/2018 25/09/2018 łódzkie
Zapytanie ofertowe Nr GŚiZP.271.12.2018 zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniow i nauczycieli w celu realizacji projektu pn. "Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie" Zapytanie ofertowe 18/09/2018 27/09/2018 kujawsko-pomorskie, Świecki
ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 26/09/2018, godz. 10:00 pomorskie
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 28/09/2018, godz. 10:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 28/09/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
wykonanie i montaż urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiekcie budowlanym - stanowisko dydaktycznego z przeznaczaniem do szkolenia w zakresie ratownictwa wysokościowego oraz dostawa sprzętu do szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 03/10/2018, godz. 11:00 podlaskie
Doposażenie placówek oświatowych w gminie Radziejowice w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 28/09/2018, godz. 12:45 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zakup wyposażenia/doposażenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej wraz z dostawą oraz zakupu sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć Zapytanie ofertowe 18/09/2018 28/09/2018 warmińsko-mazurskie, Ełcki
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Wynik 18/09/2018 - Polska
Przygotowanie i dostarczenie edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów promocyjnych wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” Wynik 18/09/2018 - Polska
Dostawa wyposażenia do Przedszkola Gminnego w Tucznej w ramach projektu „SMYKI NA START - utworzenie przedszkola w Gminie Tuczna” Wynik 18/09/2018 - Polska
Zakup sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” Wynik 18/09/2018 - Polska
Sprzedaż i dostarczenie literatury oraz pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni / warsztatów szkolnych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie Zapytanie ofertowe 17/09/2018 24/09/2018 podkarpackie
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Szkoły Przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław”, Zapytanie ofertowe 17/09/2018 27/09/2018 podkarpackie
Dostawa doposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt realizowana w ramach Projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie Przetarg publiczny BZP 17/09/2018 25/09/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych, laptopów oraz oprogramowania dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie Przetarg publiczny BZP 17/09/2018 28/09/2018, godz. 10:00 podlaskie
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych Zapytanie ofertowe 17/09/2018 28/09/2018, godz. 15:00 warmińsko-mazurskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.