Utrzymanie zieleni i drzew, czystości i porządku oraz bieżące utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci i pomników, utrzymanie nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy oraz konserwacja lamp hybrydowych i budynków będących własnością Gminy Mełgiew.

Zabytki- konserwacja i renowacja

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie zieleni i drzew, czystości i porządku oraz bieżące utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci i pomników, utrzymanie nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy oraz konserwacja lamp hybrydowych i budynków będących własnością Gminy Mełgiew.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-10-14
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331419 Roboty w zakresie konserwacji dróg
773400005 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
773200009 Usługi utrzymania terenów sportowych
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
983711115 Usługi utrzymania cmentarzy
Numer wyniku 2639575