„Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kłokocin, oddział 240/241”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kłokocin, oddział 240/241”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-30
Kod CPV 452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324525 Roboty odwadniające
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2549802