Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przebudowa i rozbudowa budynku nr 25 wraz ze zmianą przeznaczenia z garażu na budynek szkoleniowy i infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 2098 w Bemowie Piskim – postępowanie nr 75/U

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przebudowa i rozbudowa budynku nr 25 wraz ze zmianą przeznaczenia z garażu na budynek szkoleniowy i infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 2098 w Bemowie Piskim – postępowanie nr 75/U
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-30
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 2549800