Usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu w 2019r.

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu w 2019r.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-30
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905120009 Usługi transportu odpadów
Numer wyniku 2549791