Uprzejmie informuję, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatoki autobusowej odc.010 od km 0+210,65 do km 0+266,65 na działkach ewidencyjnych numer: 277,325/2 obręb Jurków, gmina Czchów”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Uprzejmie informuję, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatoki autobusowej odc.010 od km 0+210,65 do km 0+266,65 na działkach ewidencyjnych numer: 277,325/2 obręb Jurków, gmina Czchów”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-30
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2549781