Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia, mebli oraz adaptacja i remont pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego tworzonego w ramach realizacji projektu pn. „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi"

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia, mebli oraz adaptacja i remont pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego tworzonego w ramach realizacji projektu pn. „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi"
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-30
Kod CPV 302131006 Komputery przenośne
323220006 Urządzenia multimedialne
375200009 Zabawki
386521001 Projektory
397100002 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
397134306 Odkurzacze
391620005 Pomoce naukowe
391621006 Pomoce dydaktyczne
391621109 Sprzęt dydaktyczny
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
489000007 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Numer wyniku 2549780