Dostawa elektrod do ablacji śródoperacyjnej wraz z dzierżawą generatora do ablacji migotania przedsionków dla UCK

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa elektrod do ablacji śródoperacyjnej wraz z dzierżawą generatora do ablacji migotania przedsionków dla UCK
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-03
Kod CPV 331820009 Urządzenia do wspomagania serca
331621004 Urządzenia używane na salach operacyjnych
Numer wyniku 2517549