Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-03
Kod CPV 375352009 Wyposażenie placów zabaw
450000007 Roboty budowlane
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
452121409 Obiekty rekreacyjne
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
713000001 Usługi inżynieryjne
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2517547