SPRZĘT KOMPUTEROWY I PERYFERYJNY DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł SPRZĘT KOMPUTEROWY I PERYFERYJNY DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-03
Kod CPV 302000001 Urządzenia komputerowe
302132007 Komputer tablet
484220002 Zestawy pakietów oprogramowania
Numer wyniku 2517542