Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-07-03
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453170002 Inne instalacje elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
452625202 Roboty murowe
452623004 Betonowanie
452331402 Roboty drogowe
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324240 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2517537