WYKONANIE USŁUGI PN. OCENA BIEŻĄCA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) 2014-2020 ORAZ ICH WPŁYW NA POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI KOLEI – ETAP I – NR 13.2019.ZAM

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł WYKONANIE USŁUGI PN. OCENA BIEŻĄCA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) 2014-2020 ORAZ ICH WPŁYW NA POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI KOLEI – ETAP I – NR 13.2019.ZAM
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2019-06-24
Data składania ofert 03/07/2019, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 794190004 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
Numer przetargu 2505508