Zagospodarowanie terenu zieleni przy siedzibie Nadleśnictwa Lipusz wraz z budową automatycznego systemu nawadniania, rozbudową ścieżki edukacyjnej oraz sieci oświetlenia parkowego

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zagospodarowanie terenu zieleni przy siedzibie Nadleśnictwa Lipusz wraz z budową automatycznego systemu nawadniania, rozbudową ścieżki edukacyjnej oraz sieci oświetlenia parkowego
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-06-17
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2499718