Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 w Tychach

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 w Tychach
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-06-17
Kod CPV 453420006 Wznoszenie ogrodzeń
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
713550001 Usługi pomiarowe
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 2499664