POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY JONIEC ORAZ MIASTA SIERPC

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY JONIEC ORAZ MIASTA SIERPC
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-06-08
Kod CPV 093000002 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
093100005 Elektryczność
442120009 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
441120008 Różne konstrukcje budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453170002 Inne instalacje elektryczne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2490127