„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” Część 1: Budowa ścieżki rowerowej; Część 2: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” Część 1: Budowa ścieżki rowerowej; Część 2: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Sosnowiec
Data publikacji 2019-06-07
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 315272008 Oświetlenie zewnętrzne
349922009 Znaki drogowe
349221007 Oznakowanie drogowe
452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452331402 Roboty drogowe
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713540004 Usługi sporządzania map
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2490065