Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Opolu wraz z koszeniem powierzchni pod obiektami mostowymi na terenie działania OT – z podziałem na zadania

Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Opolu wraz z koszeniem powierzchni pod obiektami mostowymi na terenie działania OT – z podziałem na zadania
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Opole
Data publikacji 2019-06-07
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 773141005 Usługi w zakresie trawników
Numer wyniku 2490017