Roboty związane z dostawą kruszywa łamanego, bieżącą konserwacją dróg gruntowych, remontem cząstkowym nawierzchni asfaltowych dróg oraz zakup i ułożenie płyt typu Jumbo na drogach będących w zarządzie Gminy Bytów w 2019 roku.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty związane z dostawą kruszywa łamanego, bieżącą konserwacją dróg gruntowych, remontem cząstkowym nawierzchni asfaltowych dróg oraz zakup i ułożenie płyt typu Jumbo na drogach będących w zarządzie Gminy Bytów w 2019 roku.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-02-28
Kod CPV 142122002 Kruszywo
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331419 Roboty w zakresie konserwacji dróg
601000009 Usługi w zakresie transportu drogowego
Numer wyniku 2377918