Dostawa płynów infuzyjnych i szczepionek - uzupełnienie

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa płynów infuzyjnych i szczepionek - uzupełnienie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-02-28
Kod CPV 336000006 Produkty farmaceutyczne
336925002 Płyny dożylne
336510008 Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki
336516004 Szczepionki
Numer wyniku 2377916