Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Usuwanie gatunków obcych, podszytu i podrostu, koszenie łąk selernicowych

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Usuwanie gatunków obcych, podszytu i podrostu, koszenie łąk selernicowych
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-01-22
Kod CPV 770000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
772000002 Usługi leśnictwa
772310008 Usługi gospodarki leśnej
772110002 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 2338630