ZAKUP USŁUG KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ KONTRAKTÓW NA ROBOTY BUDOWLANE I BUDOWLANO - MONTAŻOWE W RAMACH PROJEKTU:"ROZBUDOWA INSTALACJI MBP ZAKŁADU PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W CZERWONYM BORZE , GMINA ZAMBRÓW"

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ZAKUP USŁUG KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ KONTRAKTÓW NA ROBOTY BUDOWLANE I BUDOWLANO - MONTAŻOWE W RAMACH PROJEKTU:"ROZBUDOWA INSTALACJI MBP ZAKŁADU PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W CZERWONYM BORZE , GMINA ZAMBRÓW"
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-01-22
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 2338623