wymiana rozdzielnic głównych budynkowych dla budynku numer 1 oraz budynku nr 5 wraz z dostosowaniem ich pomieszczeń do aktualnych wymagań przepisów prawa na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł wymiana rozdzielnic głównych budynkowych dla budynku numer 1 oraz budynku nr 5 wraz z dostosowaniem ich pomieszczeń do aktualnych wymagań przepisów prawa na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-01-22
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454421008 Roboty malarskie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Numer wyniku 2338621