Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-01-22
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623107 Zbrojenie
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 2338611