Konserwacja ulic i ciągów pieszych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Konserwacja ulic i ciągów pieszych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-01-22
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331419 Roboty w zakresie konserwacji dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2338606