Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską ...

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską ...
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Kielce
Data publikacji 2018-12-14
Data składania ofert 04/01/2019, Godzina 08:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Numer przetargu 2304096