Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze w ramach zadania pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze w ramach zadania pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Jawor
Data publikacji 2018-12-14
Data składania ofert 08/01/2019, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453500005 Instalacje mechaniczne
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452322004 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer przetargu 2304075