Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Stalowa Wola
Data publikacji 2018-10-10
Data składania ofert Termin nie uwzględniony w treści ogłoszenia; tygodniowy okres składania ofert nadany przez serwis
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 374510004 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454312009 Kładzenie glazury
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454211500 Instalowanie stolarki niemetalowej
454211407 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
454100004 Tynkowanie
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453230007 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453150008 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453143107 Układanie kabli
452625006 Roboty murarskie i murowe
452624005 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
452624108 Wznoszenie konstrukcji budynków
452623004 Betonowanie
452623107 Zbrojenie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452333208 Fundamentowanie dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
452122204 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 2222294