Remont pomieszczeń laboratoryjnych oraz wykonanie instalacji nawiewnej i wyciągowej

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont pomieszczeń laboratoryjnych oraz wykonanie instalacji nawiewnej i wyciągowej
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-10-10
Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Numer wyniku 2221988