Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie - III przetarg

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie - III przetarg
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-10-10
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452625006 Roboty murarskie i murowe
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
925222008 Usługi ochrony budynków historycznych
Numer wyniku 2221793