Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Starzyńskiego 6 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Starzyńskiego 6 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-08-16
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454430004 Roboty elewacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Numer wyniku 2153940