Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk na terenie Miasta Dęblin

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk na terenie Miasta Dęblin
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-08-16
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 2153939