„BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA LENIWKA (3)”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ LUBAŃ - RZEKA LENIWKA (3)”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-08-16
Kod CPV 452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452331622 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2153936