Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-08-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452321522 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2153930