Wykonanie i montaż na terenie miasta Zakopane multimedialnych ławek kamiennych zgodnie z projektem Zamawiającego, dedykowanych słynnym postaciom związanym z historią i kulturą Zakopanego w ramach realizacji zadania nr 1/WK/2018 „Popularyzacja Zakopiańskiego Dziedzictwa Kulturowego- wykonanie kamiennych ławeczek multimedialnych w Zakopanem”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie i montaż na terenie miasta Zakopane multimedialnych ławek kamiennych zgodnie z projektem Zamawiającego, dedykowanych słynnym postaciom związanym z historią i kulturą Zakopanego w ramach realizacji zadania nr 1/WK/2018 „Popularyzacja Zakopiańskiego Dziedzictwa Kulturowego- wykonanie kamiennych ławeczek multimedialnych w Zakopanem”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-08-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453162007 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
452625109 Roboty kamieniarskie
452623509 Betonowanie bez zbrojenia
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer wyniku 2153928