OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ I PROGRAMÓW INWESTYCJI MODERNIZACJI W SKŁADZIE KRAPKOWICE

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ I PROGRAMÓW INWESTYCJI MODERNIZACJI W SKŁADZIE KRAPKOWICE
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-08-14
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 2152073