Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP na potrzeby projektu firmy Biotechnika Tomasz Kapela z siedzibą w Łodzi

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP na potrzeby projektu firmy Biotechnika Tomasz Kapela z siedzibą w Łodzi
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2018-07-12
Data składania ofert 19/07/2018
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 731100006 Usługi badawcze
Numer przetargu 2116768