ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY TJ.: BUDYNKU PRZY UL. BĘDZIŃSKIEJ 65 ORAZ BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 2

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY TJ.: BUDYNKU PRZY UL. BĘDZIŃSKIEJ 65 ORAZ BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 2
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 909100009 Usługi sprzątania
909113009 Usługi czyszczenia okien
909112008 Usługi sprzątania budynków
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906200009 Usługi odśnieżania
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Numer wyniku 2116622