Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Dziemianach

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Dziemianach
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331402 Roboty drogowe
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
452221000 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
794212003 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
Numer wyniku 2116619