"Przebudowa dachu budynku remizy straży pożarnej (dz. ewid. nr 1095) w miejscowości Lipusz"

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Przebudowa dachu budynku remizy straży pożarnej (dz. ewid. nr 1095) w miejscowości Lipusz"
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454311008 Kładzenie terakoty
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453123103 Ochrona odgromowa
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452628009 Rozbudowa budynków
452627008 Przebudowa budynków
452625006 Roboty murarskie i murowe
452624108 Wznoszenie konstrukcji budynków
452623107 Zbrojenie
452623114 Betonowanie konstrukcji
452613203 Kładzenie rynien
452612130 Kładzenie dachów metalowych
452611005 Wykonywanie konstrukcji dachowych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452232008 Roboty konstrukcyjne
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2116616