Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2116611