pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ulicy Hoovera wraz z odwodnieniem

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ulicy Hoovera wraz z odwodnieniem
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 716313003 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 2116609