MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452324604 Roboty sanitarne
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452321522 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2116607