RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452625226 Roboty murarskie
452324604 Roboty sanitarne
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Numer wyniku 2116604