Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem i konfiguracją instalacji nagłaśniającej, multimedialnej oraz technologii sceny dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Krzemienicy

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem i konfiguracją instalacji nagłaśniającej, multimedialnej oraz technologii sceny dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Krzemienicy
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 323424006 Sprzęt nagłaśniający
323424109 Sprzęt dźwiękowy
429610000 System sterowania i kontroli
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Numer wyniku 2116603