Udostępnienie łączy telekomunikacyjnych oraz usługa dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Miasta Krakowa

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Udostępnienie łączy telekomunikacyjnych oraz usługa dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Miasta Krakowa
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 727200003 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
Numer wyniku 2116595